תא (ת"א) 20141-03-14 ד.ז. שטגר בע"מ נ' משה לב

תקציר:

סוכני הדואר אמנם הפרו באופן יסודי את הסכמי ההתקשרות עם רשות הדואר, אך הם זכאים לפיצוי בגין ביטול ההסכמים בחוסר בתום לב ובהעדר שימוע. מנגד, רשות הדואר זכאית לפיצוי מסוים בגין נזקים להם גרמו הסוכנים במעשיהם.

לקריאת הפסיקה המלאה >