(רח') 2260/04 משה מלטבשי נ' עזבון המנוח מעודד צעידי ז"ל

תקציר:

נתבע 1 יעביר לתובעים את זכות החכירה, הפיתוח והחזקה באדמת ממ"י בחלקה של 250 מ' המסומנת בתשריט ב' מס' א/1 94 (להלן: "המגרש"), המהווה חלק מתכנית בניה רח/1000/א/20, לאחר שאושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות.

לקריאת הפסיקה המלאה >