תא (ב"ש) 1157/01 פרידמן חכשורי חב' להנדסה ולבניה בע"מ נ' מדינת ישראל שירותי בתי הסוהר

תקציר:

על פי ההסכם (סעיף 13), היה על התובעת להתחיל בביצוע העבודה עם מתן צו התחלת העבודה שנמסר לה ביום 26.9.94, אם כי סוכם שהעבודות יחלו לאחר החגים. על פי ההסכם (סעיף 45) התחייבה התובעת להשלים העבודות בתוך 14 חודש מיום מתן הצו

לקריאת הפסיקה המלאה >