תא (ראשל"צ) 1613/04 סימון מיארה נ' בן דוד קובי

תקציר:

בין התובעים (מזמיני העבודה) לבין הנתבע (קבלן בנין) נקשר ביום 5.8.2003 הסכם לביצוע עבודות-גמר בבית ברח' דניאל נתנס 6/8 בראשל"צ. ההסכם מומש אך בחלקו. כל אחד מהצדדים מיחס לצד שכנגד הפרה של ההסכם. לטענת התובעים, הקבלן לא ביצע את עבודת הריצוף במועד המוסכם, ובכך הכשיל את אפשרותם לקבל משכנתא מן הבנק.

לקריאת הפסיקה המלאה >