תא (ת"א) 1980-06 סלומון מזל נ' גרינברג זאב

תקציר:

מרדכי ז"ל היה בזמנים הרלבנטיים בעלים ומנהל של מסגריה שהופעלה באמצעות חברת מרדכי סלומון מסגרות מכניות בע"מ. מרדכי ז"ל היה אדם אמיד. מר סלומון התכוון לפרוש מעסקי המסגרות. חתנו, אורן, שהיה מסגר, לא היה מעוניין להמשיך לעסוק בעסקי המסגרות. מרדכי ז"ל היה מעוניין לסייע לבתו וחתנו.

לקריאת הפסיקה המלאה >