תמש (ת"א) 95870/98 י. ב נ' ד. ב

תקציר:

בית המשפט הורה לבנק לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בעקבות הגבלת חשבון שלא כדין. נפסק, כי הבנק הפר באופן בוטה וחד צדדי את הנוהג שהיה קיים בינו לבין החברה וזאת אף מבלי שהודיע לתובעים על כך.

לקריאת הפסיקה המלאה >