בעמ 2180/15 פלוני נ' פלוני

חזרה לכל הפסיקות תקציר: הנתבע ייחס לתובע, שהוא קרוב משפחתו, מעשה אונס של בנותיו. הדברים נאמרו בפני חוקרים שנשלחו על-ידי התובע, והוקלטו על-ידיהם. עיקר הדיון נסב אודות השאלה האם מקום שדברי לשון הרע מושמעים באוזניו של שלוח, יש לראותם כאילו נאמרו בפני השולח (לאור הכלל שלפיו "שלוחו של אדם כמותו"), ועל-כן לא מתקיים התנאי שלפיו […]

תא (רח') 2046/03 יחיאל בשארי נ' יוסף בשארי

חזרה לכל הפסיקות תקציר: הנתבע ייחס לתובע, שהוא קרוב משפחתו, מעשה אונס של בנותיו. הדברים נאמרו בפני חוקרים שנשלחו על-ידי התובע, והוקלטו על-ידיהם. עיקר הדיון נסב אודות השאלה האם מקום שדברי לשון הרע מושמעים באוזניו של שלוח, יש לראותם כאילו נאמרו בפני השולח (לאור הכלל שלפיו "שלוחו של אדם כמותו"), ועל-כן לא מתקיים התנאי שלפיו […]

רעא 4729/17 שמעון אליעזר דוד לוי נ' סילביאן אברג'ל ואח'

חזרה לכל הפסיקות תקציר: בין התובעים (מזמיני העבודה) לבין הנתבע (קבלן בנין) נקשר ביום 5.8.2003 הסכם לביצוע עבודות-גמר בבית ברח' דניאל נתנס 6/8 בראשל"צ. ההסכם מומש אך בחלקו. כל אחד מהצדדים מיחס לצד שכנגד הפרה של ההסכם. לטענת התובעים, הקבלן לא ביצע את עבודת הריצוף במועד המוסכם, ובכך הכשיל את אפשרותם לקבל משכנתא מן הבנק. […]

תא (ראשל"צ) 1613/04 סימון מיארה נ' בן דוד קובי

חזרה לכל הפסיקות תקציר: בין התובעים (מזמיני העבודה) לבין הנתבע (קבלן בנין) נקשר ביום 5.8.2003 הסכם לביצוע עבודות-גמר בבית ברח' דניאל נתנס 6/8 בראשל"צ. ההסכם מומש אך בחלקו. כל אחד מהצדדים מיחס לצד שכנגד הפרה של ההסכם. לטענת התובעים, הקבלן לא ביצע את עבודת הריצוף במועד המוסכם, ובכך הכשיל את אפשרותם לקבל משכנתא מן הבנק. […]

(רח') 2260/04 משה מלטבשי נ' עזבון המנוח מעודד צעידי ז"ל

חזרה לכל הפסיקות תקציר: נתבע 1 יעביר לתובעים את זכות החכירה, הפיתוח והחזקה באדמת ממ"י בחלקה של 250 מ' המסומנת בתשריט ב' מס' א/1 94 (להלן: "המגרש"), המהווה חלק מתכנית בניה רח/1000/א/20, לאחר שאושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות. לקריאת הפסיקה המלאה >

תא (ב"ש) 1157/01 פרידמן חכשורי חב' להנדסה ולבניה בע"מ נ' מדינת ישראל שירותי בתי הסוהר

חזרה לכל הפסיקות תקציר: על פי ההסכם (סעיף 13), היה על התובעת להתחיל בביצוע העבודה עם מתן צו התחלת העבודה שנמסר לה ביום 26.9.94, אם כי סוכם שהעבודות יחלו לאחר החגים. על פי ההסכם (סעיף 45) התחייבה התובעת להשלים העבודות בתוך 14 חודש מיום מתן הצו לקריאת הפסיקה המלאה >

תא (ת"א) 1980-06 סלומון מזל נ' גרינברג זאב

חזרה לכל הפסיקות תקציר: מרדכי ז"ל היה בזמנים הרלבנטיים בעלים ומנהל של מסגריה שהופעלה באמצעות חברת מרדכי סלומון מסגרות מכניות בע"מ. מרדכי ז"ל היה אדם אמיד. מר סלומון התכוון לפרוש מעסקי המסגרות. חתנו, אורן, שהיה מסגר, לא היה מעוניין להמשיך לעסוק בעסקי המסגרות. מרדכי ז"ל היה מעוניין לסייע לבתו וחתנו. לקריאת הפסיקה המלאה >

בגץ 9411/11 לידיה ביקוש נ' משרד הפנים

חזרה לכל הפסיקות תקציר: בית המשפט הורה לבנק לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בעקבות הגבלת חשבון שלא כדין. נפסק, כי הבנק הפר באופן בוטה וחד צדדי את הנוהג שהיה קיים בינו לבין החברה וזאת אף מבלי שהודיע לתובעים על כך. לקריאת הפסיקה המלאה >

תמש (ת"א) 95870/98 י. ב נ' ד. ב

חזרה לכל הפסיקות תקציר: בית המשפט הורה לבנק לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בעקבות הגבלת חשבון שלא כדין. נפסק, כי הבנק הפר באופן בוטה וחד צדדי את הנוהג שהיה קיים בינו לבין החברה וזאת אף מבלי שהודיע לתובעים על כך. לקריאת הפסיקה המלאה >

תא (רח') 38014-03-11 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' סער פתרונות בירוק בע"מ

חזרה לכל הפסיקות תקציר: בית המשפט הורה לבנק לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם בעקבות הגבלת חשבון שלא כדין. נפסק, כי הבנק הפר באופן בוטה וחד צדדי את הנוהג שהיה קיים בינו לבין החברה וזאת אף מבלי שהודיע לתובעים על כך. לקריאת הפסיקה המלאה >