דיני מקרקעין

תחום המקרקעין הוא תחום עיסוק עיקרי של המחלקה האזרחית. בין היתר מתמחה משרדנו בליווי פרוייקטי בניה על כל שלביהם; משלב היזום, הסכמי שותפים והשקעה, שינוי היעוד, עובר בטיפול בהסכמי רכישה, הסכמים עם קבלנים ויועצים, ליווי הבניה, הסכמים עם דיירים, ליווי בנקאי, מסירת הדירות, וכלה בטיפול בתביעות ליקויים. משרדנו ליווה ומלווה פרויקטים ובהם מאות יחידות דיור, לרבות במתכונת של קבוצת רכישה. משרדנו עוסק בליווי רכישה ומכירה של דירות, בתים ומשקים חקלאיים לרבות ייעוץ וטיפול מול רשות מקרקעי ישראל. אנו עוסקים גם בליטיגציה של דיני המקרקעין ובניהול תביעות שונות, בערכאות השונות, בנושאי מקרקעין.