תנאי שימוש באתר

כל שימוש באתר וכל מסירת מידע הינו באחריות המבקר בלבד. כל המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע בלבד, ואין לראות בו ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. אין להסתמך על הכתוב באתר כתחליף לטיפול, ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עו"ד מוסמכ/ת. יצירת קשר או העברת מידע באמצעות האתר כשלעצמן אינן יוצרות יחסי עו"ד-לקוח בין המשרד לבין המבקר, והמשרד לא כפוף בגינן לחובת החיסיון הנובעת מיחסי עו"ד-לקוח. המבקרים באתר מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו או עם כל משרד אחר לצורך קבלת טיפול, ייעוץ או ייצוג משפטי עדכני ומלא. משרד עו"ד לוי-אטינגר, נקדימון ושות' (להלן: "המשרד") אינו אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם בשל שימוש במידע המופיע באתר. כל פניה דרך האתר למשרד, וכל הקלדה של פרטים אישיים במסגרת האתר ע"י המבקר מהווה הרשאה למשרד למשלוח תשובה באמצעות הפרטים שנמסרו, וכן למשלוח ידיעון של המשרד היוצא מעת לעת באמצעות הדוא"ל. אין להפעיל או לשלוח לאתר כל וירוס, תוכנת ריגול או יישומים אחרים העלולים להזיק לאתר או לצדדים שלישיים. אין להשתמש באתר לצורך שליחת דואר פרסומי מכל סוג. אין באמור כדי למנוע ממנועי חיפוש לגיטימיים לסרוק את האתר במהלך הרגיל של פעילותם. האתר, לרבות התכנים, התמונות והעיצוב, נוצר ע"י המשרד ונמצא בבעלותו. אין לשכפל, להעביר או לפרסם חלקים מהאתר (לרבות האתר בשלמותו) ללא קבלת רשות מפורשת, בכתב ומראש, מהמשרד. אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאכסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אכסון אחר, בכל מדיה, אין להעמידם לרשות הציבור ואין ליצור מהם יצירה נגזרת, ללא היתר מראש ובכתב מהמשרד. עם זאת, מותר לצטט מהאתר באופן הוגן ותוך מתן קרדיט הולם. באתר מופיעות קישוריות (links) לאתרים אחרים המופעלים על ידי צד שלישי. הקישוריות לאתרים מובאות לנוחיות המבקרים באתר, אין למשרד כל קשר לאתרים אלה, והמשרד אינו אחראי בכל צורה שהיא לתכנים המופיעים בהם. המשרד עושה מאמצים למסור מידע נכון ושימושי למבקרים. עם זאת, מדובר במידע כללי בלבד. כמו כן, חלק מהדברים האמורים באתר הינם בגדר דעה בלבד. המשרד לא מתחייב כי מידע שהתפרסם ונשמר באתר הינו או יהיה תמיד מעודכן. הלכות משפטיות וכן הוראות הדין משתנות מעת לעת, והמשרד לא מתחייב לעדכן בכל שינוי שכזה. הסקירות המשפטיות המופיעות באתר אינן מתיימרות להציג תמונת מצב מלאה, ונועדו להדגיש היבטים מסוימים, מעניינים ו/או חדשניים של הדין בישראל. המבקרים באתר מוזמנים להשתמש בהפניה המלאה של פסק הדין (המלווה לעיתים בקישוריות) על מנת להתרשם מפסק הדין באופן מלא. בכל דבר ניתן לפנות למשרד לוי-אטינגר, נקדימון ושות' בדוא"ל: office@lelaw.co.il.